#Sever 1#Sever 2
Bác sĩ nam không biết xấu hổ tập 1 bệnh viện sắp phá sản

Bác sĩ nam không biết xấu hổ tập 1 bệnh viện sắp phá sản

Nội dung phim

T

Bệnh viện phụ khoa đang trong đà phá sản nên viện trưởng phải quỳ gối van xin tôi một người bác sỹ tài giỏi đến giúp đỡ vực công ty dậy nhưng tôi và ông ấy có một điều kiện giao kèo bí mật, tôi được toàn quyền xử lý và quản lý mọi chuyện ở công ty. Tôi là một người công tư khá phân minh và không có cảm tình với những người bệnh nhân của mình đó là nguyên tắc nghề nghiệp nhưng những bệnh nhân đến đây đều là những con đàn bà dâm dục luôn thèm muốn được địt khi mà gặp bàn tay thần thánh của tôi thì luôn bị kích thích và tha thiết đòi hỏi con cặc của tôi.

Diễn viên tham gia phim

N/A